SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 49. Subota, 18. prosinca 2010.
OPĆINA PUNAT
Moscenicka_draga-001

67.

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 35/09) Općinsko Vijeće Općine Punat na sjednici održanoj 16. prosinca 2010. godine donosi

GODIŠNJI PROGRAM
javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju, socijalnoj skrbi,
građanskoj prevenciji i zdravstvu
na području Općine Punat u 2011. godini

Članak 1.

Ovim programom utvrđuju se oblici aktivnosti i opseg istih na području Općine Punat u svezi s:

- društvenom brigom o djeci predškolskog uzrasta,

- sufinanciranjem izbornih programa i drugih aktivnosti u oblasti osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja stipendiranjem i nagrađivanjem darovitih i uspješnih učenika i studenata te stvaranjem uvjeta za nesmetano zadovoljenje svih potreba u ovoj oblasti

- zaštitom i pomaganjem osobama koje su ugrožene ili nemoćne, koje ne mogu same niti uz pomoć članova obitelji zbog nepovoljnih imovinskih, gospodarskih, socijalnih i drugih razloga zadovoljiti svoje osnovne potrebe

- prevencijom ovisnosti i sprječavanja nasilja nad djecom i mladima, jačanje roditeljske funkcije i uspostavljanje ravnoteže za kvalitetniji odnos s drugima, sa samim sobom pa tako i s okolinom

- povećanjem zdravstvenog i općeg standarda svih stanovnika

- djelomičnom provedbom preventivne i primarne zdravstvene zaštite.

Članak 2.

Temeljem potreba obavljanja djelatnosti iz područja predškolskog odgoja, osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja, socijalne skrbi, građanske prevencije i zdravstva utvrđuju se slijedeći oblici aktivnosti, način sudjelovanja Općine Punat u istima te sredstva potrebna za provođenje, a koja se osiguravaju u proračunu Općine Punat za 2011. godinu kako slijedi:

-sufinanciranje rada dječjeg vrtića
Sv. male Terezije Punat
. . . . . . . . . . . . . . . . 40.000,00 kn

-financiranje izbornih programa osnovne
škole PJ Punat
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117.600,00 kn

-financiranje troškova naknade voditelja
osnovne škole PJ Punat
. . . . . . . . . . . . . . . . 11.712,00 kn

-sufinanciranje ekskurzija i izleta, turnira
te ostalih aktivnosti iz domene
osnovnoškolskog obrazovanja
. . . . . . . . . . . 20.688,00 kn

-sufinanciranje rada Osnovne glazbene
škole Mirković
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.000,00 kn

-sufinanciranje tekućih programa
SŠ Hrvatski kralj Zvonimir Krk
. . . . . . . . . . 5.000,00 kn

-sufinanciranje kapitalnih programa
SŠ Hrvatski kralj Zvonimir Krk
. . . . . . . . . . 15.000,00 kn

-sufinanciranje prijevoza učenika i
studenata
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.000,00 kn

- nagrade učenicima i studentima . . . . . . . . . 295.200,00 kn

-potpore za nabavu opreme
novorođenčadi
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90.000,00 kn

- darovi djeci za Novu godinu . . . . . . . . . . . . . 25.000,00 kn

-pružanje socijalne skrbi sukladno
Odluci o socijalnoj skrbi i odlukama
Socijalnog vijeća
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145.000,00 kn

-provođenje programa građanske
prevencije
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000,00 kn

-osiguranje besplatnih ultrazvučnih
pregleda za stanovnike Općine Punat
. . . . 19.200,00 kn

- sufinanciranje rada turističke ambulante . . 33.000,00 kn

- sufinanciranje rada Centra za dijalizu . . . . . 15.008,00 kn

- sufinanciranje rada Doma zdravlja . . . . . . . 39.396,00 kn

-sufinanciranje uređenja prostora
Ambulante u Puntu
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000,00 kn


U k u p n o : 954.804,00 kn

Članak 3.

Raspored sredstava utvrđen ovim Programom obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Punat, sukladno dokumentaciji i odlukama Općinskog načelnika.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2011. godine.

Klasa: 021-05/10-01/9

Ur. broj: 2142-02-01-10-8

Punat, 16. prosinca 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Marijan Kereži, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr