SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 49. Subota, 18. prosinca 2010.
OPĆINA PUNAT
Moscenicka_draga-001

64.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 35/09) i članka 28. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/ 09), Općinsko vijeće Općine Punat na sjednici održanoj 16. prosinca 2010. godine donosi

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture u 2011. godini

Članak 1.

Programom održavanja komunalne infrastrukture u 2011. godini utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture na području Općine Punat u 2011. godini, vrsta poslova održavanja i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje Programa, kako slijedi:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2011. godini stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2011. godine.

Klasa: 021-05/10-01/9

Ur. broj: 2142-02-01-10-6

Punat, 16. prosinca 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Marijan Kereži, v.r.

 

Program održavanja komunalne infrastrukt  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr