SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 49. Subota, 18. prosinca 2010.
OPĆINA PUNAT
Moscenicka_draga-001

57.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine PGŽ« broj 25/09 i 35/09), Općinsko vijeće Općine Punat na sjednici održanoj 16. prosinca 2010. godine donosi

2. Izmjenu i dopunu Plana Proračuna Općine Punat za 2010. godinu i projekcije za 2011.-2012. godinu

Članak 1.

U 1. Izmjeni i dopuni Plana Proračuna Općine Punat za 2010. godinu i projekcije za 2011.-2012. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 19/10) članak 1. mijenja se i glasi:

Članak 2.

Prihodi i primici, rashodi i izdaci proračuna po ekonom. klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financ. u 2. Izmj. i dop. Plana proračuna za 2010. god. i projekciji za 2011. - 2012., a u Posebnom dijelu 2. Izmjene i dopune Plana proračuna za 2010. g. i Posebnom dijelu Projekcije po izvorima, korisnicima, aktivnostima i projektima kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 3.

Ova 2. Izmjena i dopuna Plana proračuna Općine Punat za 2010. godinu i projekcije za 2011. - 2012. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«, čijim stupanjem na snagu prestaje vrijediti 1. Izmjena i dopuna Plana proračuna za 2010. god. sa projekcijom 2011. - 2012. god. (»Službene novine PGŽ« broj 19/10).

Klasa: 400-08/10-01/5

Ur. broj: 2142-02-02-4-10-14

Punat, 16. prosinca 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Marijan Kereži, v.r.

 

2. Izmjena i dopuna Plana Proračuna Opći  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr