SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 20. Petak, 11. lipnja 2004.
GRAD CRES
30

22.

Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03), članka 21. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« broj 25/01, 29/01 i 15/03) i članka 3. Odluke o utvrđivanju komunalnih poslova koji se na temelju ugovora povjeravaju fizičkoj ili pravnoj osobi i o uvjetima i mjerilima za provedbu javnog natječaja za povjeravanje tih komunalnih poslova (»Službene novine« broj 7/00) a po provedenom javnom natječaju i na prijedlog Gradskog poglavarstva, klasa: 021-01/01-04/19, ur. broj 2213/02-02-01-04-23 od 17. svibnja 2004 godine, Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici 28. svibnja 2004. donijelo je

ODLUKU
o izboru pravnih osoba kojima će se posebnim ugovorom povjeriti obavljanje komunalnih poslova održavanja
javne rasvjete i održavanja nerazvrstanih cesta

Članak 1.

Komunalni poslovi održavanja javne rasvjete na području Grada Cresa, na temelju ugovora, za razdoblje od četiri godine računajući od dana sklapanja ugovora, povjeravaju se tvrtki HEP Distribucija d.o.o. Zagreb, DP »Elektroprimorje« Rijeka, Viktora Cara Emina 2.

Članak 2.

Komunalni poslovi održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Cresa, na temelju ugovora, za razdoblje od četiri godine računajući od dana sklapanja ugovora, povjeravaju se tvrtki »Elektro-voda« d.o.o. Cres, Peškera 2.

Članak 3.

Ovlašćuje se gradonačelnik na sklapanje ugovora iz članka 1. i 2. ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko -goranske županije.

Klasa: 011-01/04-1/17

Ur. broj: 2213/02-01-01-04-4

Cres, 28. svibnja 2004.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Josip Pope, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=90&mjesto=10002&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr