SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 47. Petak, 10. prosinca 2010.
OPĆINA OMIŠALJ
Moscenicka_draga-001

57.

Na temelju članka 31. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč. tekst, 82/04, 178/04, 110/04 i 38/09) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09) Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 9. prosinca 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o
komunalnom doprinosu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 37/10) u članku 9. stavku 1. iza riječi: »imaju« brišu se riječi: »pod uvjetom da nemaju dugovanja prema Općini Omišalj«.

Članak 2.

U članku 15. dodaju se tri nova stavka koja glase:

»Iznimno od odredbe prethodnog stavka, Općinsko vijeće može na temelju pisanog zahtjeva obveznika, pravne osobe sa sjedištem na području općine Omišalj koja obavlja pretežito proizvodnu djelatnost, odobriti obročno plaćanje komunalnog doprinosa najviše u 6 jednakih mjesečnih obroka.

Upravni odjel Općine Omišalj izdat će potvrdu o uplaćenom komunalnom doprinosu nakon izvršene uplate prvog obroka.

U slučaju da obveznik iz stavka 2. ne plati dva uzastopna mjesečna obroka, cjelokupni iznos komunalnog doprinosa dospijeva na naplatu odmah.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/14

Ur. broj: 2142-06-10-01-14

Omišalj, 9. prosinca 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr