SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 47. Petak, 10. prosinca 2010.
OPĆINA KOSTRENA
Moscenicka_draga-001

51.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i 38/09), članka 7. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 54/09) i članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj dana 30. studenoga 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o kupnji građevinskog zemljišta u suvlasništvu
fizičkih osoba

1. Općina Kostrena će od Šneler Anđelke iz Rijeke, Franje Račkoga 11, Pavešić Ljubice iz Rijeke, Zdravka Kučića 14 i Šneler Gorana iz Rijeke, Franje Račkoga 11 otkupiti građevinsko zemljište u k.o. Kostrena-Lucija označeno kao k.č.br. 2785 od 629 m2, z.k.ul. 1380 k.o. Kostrena- Lucija sve u svrhu izgradnje nerazvrstane ceste u naselju Žuknica i formiranja gradilišta.

2. Kupoprodajna cijena zemljišta iznosi 100,00 EUR/m2 u protuvrijednosti kuna prema srednjem tečaju HNB na dan plaćanja, odnosno za 629 m2 zemljišta iznosi ukupno 62.900,00 EUR u protuvrijednosti kuna prema srednjem tečaju HNB na dan plaćanja. Iznos kupoprodajne cijene prodavateljima će biti isplaćen u roku od 30 dana od dana ovjere potpisa kupoprodajnog ugovora.

3. Na temelju ove Odluke Općinski načelnik Općine Kostrena će u ime Općine Kostrena kao kupca, sa Šneler Anđelkom iz Rijeke, Franje Račkoga 11, Pavešić Ljubicom iz Rijeke, Zdravka Kučića 14 i Šneler Goranom iz Rijeke, Franje Račkoga 11, kao prodavateljima sklopiti ugovor o kupoprodaji nekretnine iz točke 1. ove Odluke.

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-10-60

Kostrena, 30. studenoga 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica
Ankica Lörinc, prof., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=700&mjesto=51221&odluka=51
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr