SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 47. Petak, 10. prosinca 2010.
OPĆINA KOSTRENA
Moscenicka_draga-001

50.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 I 79/09) i članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Općinsko vijeće Općine Kostrena na sjednici održanoj 30. studenoga 2010. godine donijelo je

ODLUKU
o 2. Izmjenama i dopunama Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu

Članak 1.

U Programu Izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu, (»Službene novine PGŽ« broj 50/09 i 18/10), mijenja se članak 2. i glasi:

Članak 2.

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog Programa je slijedeći:

- prihod od komunalnog doprinosa 3.148.200,00 kuna

Ukupno: 3.148.200,00 kuna


(slovima: tri milijuna sto četrdeset osam tisuća dvjesto kuna)

Ta se sredstva raspoređuju za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme.

Članak 2.

Mijenja se članak 3. Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu i glasi:

Članak 3.

Ovim Programom utvrđuje se popis građevina s procjenom troškova njihove gradnje:


1. OBJEKATI I UREĐAJI ODVODNJE I
PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA1.826.800,00

3. Gradnja fekalne kanalizacije Podglavani500.000,00

4. Gradnja oborinske kanalizacije Podglavani50.000,00

7. Gradnja fekalne kanalizacije dionica
Plodine - GK 11.276.800,00


2. OBJEKTI I UREĐAJI OPSKRBE PITKOM
VODOM380.000,00

5. Gradnja vodovodnog ogranka Podglavani300.000,00

6. Zamjena cjevovoda prema NK Pomorac80.000,00


3. NERAZVRSTANE CESTE600.000,00

2. Gradnja ceste Paveki600.000,00


4. DJEČJA IGRALIŠTA130.000,00

1. Gradnja dječjeg igrališta u Glavanima80.000,00

2. Sanacija dječjeg igrališta u Pavekima50.000,00


5. SUSTAV JAVNE RASVJETE211.400,00

1. Gradnja javne rasvjete ceste Podglavani38.200,00

2. Gradnja javne rasvjete ceste Paveki70.000,00

3. Gradnja javne rasvjete - Glavani - Fufići17.100,00

4. Gradnja javne rasvjete Pločnik - benzinska
stanica86.100,00


SVEUKUPNO:3.148.200,00


Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-10-58

Kostrena, 30. studenoga 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica
Ankica Lörinc, prof.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=700&mjesto=51221&odluka=50
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr