SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 47. Petak, 10. prosinca 2010.
GRAD BAKAR
Moscenicka_draga-001

58.

Na temelju stavka 1. članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99., 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09 i 79/09) te članka 28. Statuta Grada Bakra (»Službene novine PGŽ« broj 25/09, 37/09), Gradsko vijeće Grada Bakra na 17. sjednici održanoj 7. prosinca 2010. godine donijelo je

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture
u 2011. godini

Članak 1.

Ovim Programom određuje se financiranje vatrogastva i održavanje komunalne infrastrukture u 2011. godini na području Grada Bakra za sljedeće komunalne djelatnosti:

.odvodnja atmosferskih voda,

.održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,

.Održavanje javnih površina,

.Održavanje nerazvrstanih cesta,

.Održavanje groblja,

.Javna rasvjeta.

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:

-opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima,

-iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

U 2011. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ove Odluke u Gradu Bakru obuhvaća:

I. - ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Sredstva za izvršenje radova navedenih u točki VII. predviđaju se u ukupnom iznosu od 962.000,00 kuna, a financirat će se iz sredstava komunalne naknade.

Članak 3.

Sveukupan iznos za izvršenje programa po djelatnostima planirana su u iznosu od 9.862.000,00 kuna.

Članak 4.

Ovaj program stupa na snagu 1. siječnja 2011. godine te će biti objavljen u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/09

Ur. broj: 2170-02-01-10-10

Bakar, 7. prosinca 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v.r.

 

Program održavanja komunalne infrastrukt  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr