SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 47. Petak, 10. prosinca 2010.
GRAD BAKAR
Moscenicka_draga-001

57.

Na temelju stavka 4. članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09 i 79/09) i čl. 28. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/ 09, 37/09), Gradsko vijeće Grada Bakra na 17. sjednici održanoj 7. prosinca 2010. godine donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2011. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređenje komunalne infrastrukture na području Grada Bakra za 2011. godinu:

. Javne površine,

. Nerazvrstane ceste,

. Javna rasvjeta,

. Opskrba pitkom vodom,

. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda,

. Groblje.

Ovim Programom određuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata stavka 1. ovog članka te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

II. GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 2.

Planirana izgradnja javnih površina za predviđeno razdoblje utvrđuje se kako slijedi:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Financijska sredstva u iznosu od 600.000,00 kuna osigurati će se na slijedeći način: 340.000,00 kuna iz sredstava komunalnog doprinosa i 260.000,00 kuna iz prihoda od dodjele na korištenje grobnih mjesta.

Članak 8.

Za realizaciju Programa predviđena su sredstva u ukupnom iznosu od 17.290.000,00 kuna.

Članak 9.

Ovaj Program stupa na snagu 1. siječnja 2011. godine te će biti objavljen u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/09

Ur. broj: 2170-02-01-10-8

Bakar, 8. prosinca 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v.r.

 

Program gradnje objekata i uređaja komun  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr