SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 47. Petak, 10. prosinca 2010.
GRAD BAKAR
Moscenicka_draga-001

55.

Na temelju odredbe članka 74. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 71/06, 150/08 - Uredba o dopuni Zakona, 124/10), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/ 01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/ 09) i članka 28. Statuta Grada Bakra (»Službene novine PGŽ« broj 25/09 i 37/09), Gradsko vijeće Grada Bakra je na 17. sjednici održanoj 7. prosinca 2010. godine donijelo

PROGRAM
javnih potreba Grada Bakra u športu za 2011. godinu

Članak 1.

Ovim programom utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od interesa za Grad Bakar (u nastavku Grad), a u svezi sa:

* promicanjem i poticanjem športa u cjelini;

* djelovanjem športskih udruga i zajednica športskih udruga koje djeluju na području Grada.

Članak 2.

Sredstva u 2011. godini raspoređuju se temeljem usvojenih programa i aktivnosti slijedećih sportskih udruga kako slijedi:

1. Nogometni klub »Borac« Bakar 270.000,00 kuna

2. Nogometni klub »Naprijed« Hreljin 540.000,00 kuna

3. Malonogometni klub »Vitez 1929«

Škrljevo 5.000,00 kuna

4. Košarkaški klub »Bakar« Bakar 50.000,00 kuna

5. Košarkaški klub »Škrljevo« Škrljevo 145.000,00 kuna

6. Boćarski klub »Kukuljanovo«

Kukuljanovo 50.000,00 kuna

7. Boćarski klub »Škrljevo« Škrljevo 32.000,00 kuna

8. Boćarski klub »Hreljin« Hreljin 20.000,00 kuna

9. Ženski boćarski klub »Hreljin« Hreljin 20.000,00 kuna

10. Ženski boćarski klub »Škrljevo«

Škrljevo 20.000,00 kuna

11. Kuglački klub »Zlobin« Zlobin 63.000,00 kuna

12. Streljački klub »Kvarner«

Kukuljkanovo 72.000,00 kuna

13. Športsko ribolovno društvo

»LUBEN« Bakar 30.000,00 kuna

14. Rugbi klub »Vilani« Krasica 54.000,00 kuna

15. Ženski rukometni klub Primorka

Škrljevo 20.000,00 kuna


UKUPNO od 1. do 15. 1.391.000,00 kuna

Članak 3.

Grad potiče pojedince - uspješne sportaše za postignute rezultate u protekloj godini godišnjim nagradama u tekućoj godini, a u skladu s Kriterijima Grada za financiranje športskih udruga i uspješnih sportaša s područja Grada Bakra.

UKUPNO 30.000,00 kuna

Članak 4.

Za organizaciju bakarskih veslačkih regata čiji je pokrovitelj Grad, a organizatori Veslački klub »Jadran« Rijeka i Pomorska škola Bakar osigurana se sredstva na posebnim pozicijama Proračuna.

UKUPNO 25.000,00 kuna

Članak 5.

Kao tekuće donacije planirana su i sredstva za pokriće troškova športske dvorane Pomorske škole u Bakru, te klubovima za sufinanciranje dijela materijalnih troškova.

1. Tekuće donacije klubovima za

sufinanciranje dijela materijalnih

troškova 100.000,00 kuna

2. Tekuće donacije za pokriće troškova

športske dvorane Pomorske škole 115.000,00 kuna


UKUPNO od 1. do 2. 215.000,00 kuna

Članak 6.

1. Tekuće donacije školskim sportskim

klubovima 15.000,00 kuna

2. Tekuće donacije ostalim športskim

društvima i udrugama 20.000,00 kuna


UKUPNO od 1. do 2. 35.000,00 kuna

Članak 7.

U svrhu promicanja i poticanja športa, od značaja je postojanje kvalitetnog sportskog centra, pa je stoga za izgradnju Gradskog sportskog centra na Škrljevu u Proračunu za 2011. godinu planirano 200.000,00 kuna proračunskih sredstava.

Izrada idejnog projekta Gradskog športskog centra na Škrljevu 200.000,00 kuna

Članak 8.

Nakon donošenja Proračuna Grada Bakra za 2011. godinu izvijestiti će se svi korisnici proračuna o odobrenim sredstvima za 2011. godinu, o načinu i dinamici njihova korištenja, a sukladno prihvaćenim programima i aktivnostima financiranja.

Članak 9.

Sredstva iz ovog Programa doznačuje korisnicima Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i financije Grada Bakra, na temelju dokumentiranih zahtjeva, po pismenom nalogu pročelnika ureda gradonačelnika, a u skladu s predviđenim sredstvima u proračunu, zavisno o punjenju Proračuna i prioritetima funkcioniranja Grada.

Članak 10.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2011. godine.

Klasa: 021-05/10-01/09

Ur. broj: 2170-02-01-10-14

Bakar, 7. prosinca 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr