SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 20. Petak, 11. lipnja 2004.
GRAD BAKAR
30

17.

Na temelju članka 32. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 24. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« broj 29/01) Gradsko vijeće Grada Bakra, na svojoj sjednici održanoj dana 21. svibnja 2004. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke
o Godišnjem obračunu Proračuna Grada Bakra
za razdoblje 01.01. - 31.12.2003.

Članak 1.

Članak 3. stavak 1. Odluke o Godišnjem obračunu proračuna Grada Bakra za razdoblje 01.01. do 31.12.2003. godine (»Službene novine« broj 13/04) mijenja se i glasi:

»Neutrošena sredstva iz članka 2. Odluke o godišnjem obračunu proračuna Grada Bakra za razdoblje 01.01. - 31.12.2003. (»Službene novine« PGŽ broj 13/04) u iznosu od 683.814,66 kn raspoređuju se za

- pokriće rashoda izgradnje športske školske dvorane Pomorske škole u Bakru.

Klasa: 400-08/03-01/02

Ur. broj: 2170-02-05-03-44

Bakar, 21. svibnja 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik

Tomislav Klarić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr