SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 46. Subota, 4. prosinca 2010.
OPĆINA ČAVLE
Moscenicka_draga-001

47.

Na temelju članka 13., stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 25/09) Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 25. studenoga 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o pristupanju Općine Čavle
Udruzi općina u Republici Hrvatskoj

Članak 1.

Sukladno odredbi članka 8., stavka 1. Statuta Udruge Općina Čavle prihvaća Statut Udruge općina u Republici Hrvatskoj, koji je stupio na snagu 2. prosinca 2009. godine, a objavljen je na web stranici Udruge (www.udruga-opcina.hr) i pristupit će Udruzi općina u Republici Hrvatskoj sa sjedištem u zagrebu, Hrgovići 59.

Članak 2.

Ovlašćuje se općinski načelnik za predstavnika Općine Čavle u tijelima Udruge općina u Republici Hrvatskoj.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/08

Ur. broj: 2170-03-10-01-17

Čavle, 25. studenoga 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Josip Čargonja, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr