SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 45. Utorak, 30. studenog 2010.
GRAD VRBOVSKO
Moscenicka_draga-001

57.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 41. Statuta Grada Vrbovskog (pročišćeni tekst »Službene novine PGŽ« broj 27/09 i 31/09), donosim

ODLUKU
o isplati jednokratne novčane pomoći
za opremu novorođenog djeteta

Članak 1.

Ovom se odlukom utvrđuju uvjeti, visina novčane pomoći, način ostvarivanja i korištenja prava na novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta (u daljnjem tekstu: novčana pomoć), kao jedne od mjera pronatalitetne politike Grada Vrbovskog.

Članak 2.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta može ostvariti roditelj koji je državljanin Republike Hrvatske s neprekidno prijavljenim prebivalištem na području Grada Vrbovskog od najmanje jednu godinu prije rođenja toga djeteta ako je i drugi bračni drug u trenutku rođenja djeteta imao prijavljeno prebivalište na području Grada Vrbovskog ili ako je drugi roditelj stranac s privremenim ili stalnim boravištem na području Grada Vrbovskog u trenutku rođenja djeteta.

Članak 3.

Visina novčane pomoći iz članka 2. ove Odluke iznosi:

- za prvo dijete 5.000,00 kuna,

- za drugo dijete 6.000,00 kuna,

- za treće dijete i svako slijedeće dijete 7.500,00 kuna.

Iznos novčane pomoći ovisi o broju malodobne djece roditelja podnositelja zahtjeva koja s njim žive u zajedničkom kućanstvu, te roditelja kojem su djeca temeljem pravomoćne presude o razvodu braka, dodijeljena na skrb i brigu.

Članak 4.

Zahtjev za ostvarivanje novčane pomoći podnosi se Odsjeku za društvene djelatnosti i opće poslove Jedinstvenog upravnog odjela Grada Vrbovskog (u daljnjem tekstu: Odsjek) u roku od 6 mjeseci od dana rođenja djeteta za koje se podnosi zahtjev.

Uz zahtjev za pokretanje postupka za ostvarivanje novčane pomoći, roditelj podnositelj zahtjeva dužan je priložiti:

- dokaz o državljanstvu;

- dokaze o prijavljenom prebivalištu oba roditelja u Gradu Vrbovskom, odnosno privremenom ili stalnom boravku za roditelja stranca u Gradu Vrbovskom;

- dokaze o broju malodobne djece koja s njim žive u zajedničkom kućanstvu te koja su mu dodijeljena na brigu i skrb i njihovom prebivalištu.

Odsjek, prema potrebi, može zahtijevati i druge dokaze.

Odsjek odlučuje o pravu na novčanu pomoć i o njezinu iznosu u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva s potpunom dokumentacijom.

Članak 5.

Sredstva potrebna za provedbu ove Odluke osigurana su u Proračunu Grada Vrbovskog.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 552-01/10-01-1

Ur. broj: 2193-01-02/10-01

Vrbovsko, 22. studenoga 2010.

Gradonačelnik
Željko Mirković, dipl. polit., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr