SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 20. Petak, 11. lipnja 2004.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
30

43.

Na temelju članka 3. stavka 2. Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države (»Narodne novine« broj 102/02) i članka 28., a u svezi s člankom 14. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na sjednici od 20. i 27. svibnja 2004. godine, donijela je

ODLUKU
o namjeni korištenja sredstava ostvarenih od prodaje
i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
na području Primorsko-goranske županije

Članak 1.

Ova Odluka donosi se radi usmjeravanja sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države koja su prihod Proračuna Primorsko-goranske županije.

Članak 2.

Sredstva ostvarena od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Primorsko-goranske županije koriste se za financiranje programa uređenja zemljišta, ruralnog prostora i poticanja poljoprivredne proizvodnje, a naročito za:

- program katastarsko-geodetske izmjere zemljišta

- podmirenje dijela stvarnih troškova tijela državne uprave jedinice područne (regionalne) samouprave i tijela jedinice lokalne samouprave u svezi s provedbom Zakona o poljoprivrednom zemljištu

- program uređenja ruralnog prostora kroz izgradnju i održavanje ruralne infrastrukture koja je u funkciji poljoprivredne proizvodnje i poboljšavanja komunikacijskih veza sela i zaseoka popravkom i izgradnjom putne i kanalske mreže

- program sufinanciranja umjetnog osjemenjivanja i druge poticajne mjere usmjerene unapređivanju poljoprivredne proizvodnje.

Članak 3.

Županijsko poglavarstvo svake godine uz prijedlog Proračuna Primorsko-goranske županije za narednu godinu daje Prijedlog programa usmjeravanja sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Primorsko-goranske županije.

Program usmjeravanja sredstava iz stavka 1. ovog članka donosi Županijska skupština.

Članak 4.

Ovlašćuje se Županijsko poglavarstvo da sukladno Programu iz članka 3. ove Odluke raspoređuje sredstva krajnjim korisnicima.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/04-02/53

Ur. broj: 2170/01-92-01-04-3

Rijeka, 27. svibnja 2004.

PRIMOSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

Marinko Dumanić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=90&mjesto=00001&odluka=43
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr