SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 19. Petak, 28. svibnja 2004.
OPĆINA OMIŠALJ
14

14.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/ 01), članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97), članka 13. stavak 2 Zakona o osnovnom školstvu (»Narodne novine« broj 69/03 pročišćeni tekst), članka 88. Zakona o srednjem školstvu (»Narodne novine« broj 69/03 pročišćeni tekst), članka 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90 i 27/93), članka 39. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 111/97, 13/98, 127/00 i 24/01), Zakona o udrugama (»Narodne novine« broj 88/01) i članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« broj 23/01 i 07/02) Općinsko vijeće Općine Omišalj, na svojoj 28. sjednici održanoj 30. ožujka 2004. godine donijelo je

IZMJENU PROGRAMA
javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi,
informiranju i sportu

Članak 1.

U Programu javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju i sportu Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 33/03) Plan raspodjele sredstava za programe javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju i športu Općine Omišalj za 2004. godinu iz članka 4. mijenja se i glasi:


1.0. PREDŠKOLSKI ODGOJ


Program Plan 2004.


1.1.Redovita aktivnost Dječjeg vrtića
»Katarina Frankopan« 1.000.000,00

1.2.Oprema i didaktika za vrtiće
u Omišlju i Njivicama 10.000,00

1.3.Odgojno-obrazovni rad
na terenu - izleti 10.000,00

1.4.Tekuće i investicijsko
održavanje vrtića 10.000,00


Ukupno: 1.030.000,00


2.0. OSNOVNO OBRAZOVANJE


Program Plan 2004.


2.1.Izborna nastava iz
informatike i talijanskog 44.000,00

2.2. Izvanškolske aktivnosti 35.000,00

2.3. ŠS klub Frankopan Omišalj 24.000,00

2.4. Kapitalne donacije Osnovnoj školi 10.000,00

2.5.Doškolovanje učitelja
»Korak po korak« II faza 10.000,00

2.6. Tekuće donacije Osnovnoj školi 50.000,00

2.7.Participacija u troškovima
zapošljavanja psihologa 16.000,00


Ukupno: 189.000,00


3.0. SREDNJE I VIŠE OBRAZOVANJE


Program Plan 2004.


3.1.Stipendiranje nadarenih
učenika i studenata 145.000,00

3.2. Programi srednjih škola 10.000,00

3.3. Tekuće donacije SŠ »H. k. Zvonimir« 10.000,00


Ukupno: 165.000,00


4.0. KULTURA


Program Plan 2004.


4.1. KUD »Ive Jurjević« - Omišalj 102.500,00

4.2. Ritmika i balet 17.000,00

4.3.Spomenička baština konzervatorski
radovi Mirine - Fulfinum 460.000,00

4.4. Ostali programi u kulturi 22.000,00

4.5. Festival folklora otoka Krka 9.000,00

4.6. Udruga sopaca otoka Krka 3.000,00

4.7. Karneval. udr. »Omišjanski Babani« 5.500,00

4.8. Karneval. udr. »Babani« - Omišalj 5.500,00

4.9. Karnevalske priredbe 22.000,00

4.10. Duhovski utorek - Dan Općine 20.000,00

4.11.IV Festival pučkog teatra
Omišalj - Čavle 60.000,00

4.12. Stomorina i Mala Gospoja 30.000,00

4.13. Ljetne priredbe 2004. 60.000,00

4.14. Božićno-novogodišnji program 15.000,00

4.15.Restauracijski radovi u župnoj
crkvi Marijina Uznesenja 50.000,00

4.16.Izložba »Pogled s nekropole
na Fulfinum« 40.000,00

4.17.Izložba starih fotografija
»Stari Omišej II« 10.000,00

4.18. Usluge nadzora Mirine - Fulfinum 15.000,00

4.19.Izložba uz pjesničko-likovnu
mapu Kraljić - Gržićić 15.000,00

4.20. Nikola Kraljić - zbirka pjesama 6.000,00

4.21.Preliminarna istraživanja -
Fortičina+ konzervatorski rad. 20.000,00

4.22.Preliminarna arheološka istraživanja
- Mohorov + konzervatorski rad. 20.000,00

4.23.Restauracija i prezentacija
»Ptice - Sv. euharistije« Njivice 10.000,00

4.24.Ljetna škola glagoljice -
HKD »Braće Radića« 10.000,00

4.25.Glagoljaška baština - snimanje
CD-a crkvenog zbora iz Omišlja 10.000,00

4.26.Pjevački zbor Župe Marijina
Uznesenja - potpora 18.000,00


Ukupno: 1.055.500,00


5.0. KNJIŽNICA


Program Plan 2004.


5.1.Intelekt. usluge (honorar)
voditelja knjižnice 43.000,00

5.2. Nabava novih knjiga 30.000,00

5.3. Programi i kreativne radionice 15.000,00


Ukupno: 88.000,00


6.0. INFORMIRANJE


Program Plan 2004.


6.1.Tisak »Glasnika« Općine Omišalj 50.000,00

6.2.Intelektualne usluge
honorar novinara 25.000,00

6.3. Radio »Otok Krk« - obveze osnivača 18.000,00

6.4.Izrada WEB stranica
Općine Omišalj (I faza) 30.000,00

6.5. Ostali izdaci za informiranje 7.000,00


Ukupno: 130.000,00


7.0. SPORT I TEHNIČKA KULTURA


Program Plan 2004.


7.1. Gimnastički klub »Omišalj - Njivice« 63.000,00

7.2. Jedriličarski klub »Pesja« - Omišalj 30.000,00

7.3. Rukometni klub »Omišalj« - Omišalj 80.000,00

7.4. R. K. »Omišalj« - ligaško natjecanje žena 20.000.00

7.5.R. K. »Omišalj« - ligaško natjecanje
muškarci 20.000,00

7.6. Kick boxing športska udruga »Omišalj« 21.000,00

7.7. Boćarski klub »Trstena« - Njivice 28.000,00

7.8. Nogometni klub »Krk« - Krk 25.000,00

7.9. ŠAH KLUB - Njivice 10.000,00

7.10. Streljački klub »Bodulka« 2.000,00

7.11. Veslački klub »Glagoljaš« 10.000,00

7.12. Malonogometni klub »Njivice« 2.000,00

7.13. Sportska dvorana - čišćenje 25.000,00

7.14. Sportska dvorana - honorar voditelja 10.800,00

7.15. Investicije u športske objekte (vani) 62.000,00

7.16. Duhovski utorek - Dan Opć. - šport. nat. 15.000,00

7.17. Sportaš otoka Krka 7.000,00

7.18. Plivački Maraton Omišalj (PMO) 15.000,00

7.19. Ostali programi u športu i teh. kulturi 47.000,00

7.20. Sportska dvorana najam 80.000,00


Ukupno: 572.800,00


8.0. UDRUGE GRAĐANA


Program Plan 2004.


8.1. Udruga mladih - Njivice 12.000,00

8.2. Udruga antifašista NOR-a 10.000,00

8.3. Udruga veterana Domovinskog rata 12.000,00

8.4. Udruga političkih zatvorenika - Rijeka 1.000,00

8.5. Udruga prij. »Omišalj - Taglio di Po« 10.000,00

8.6. Udruga »Obitelj za mlade« 20.000,00

8.7. Kinološko društvo Omišalj - Malinska 2.000,00

8.8. Ostale udruge građana 3.000.00


Ukupno: 70.000,00


Članak 2.

Ovaj Program stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 610-02/03-01/2

Ur. broj: 2142-06-04-01-2

Omišallj, 30. ožujka 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Općinskog vijeća
Anto Trogrlić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr