SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 45. Utorak, 30. studenog 2010.
GRAD MALI LOŠINJ
Moscenicka_draga-001

71.

Na temelju članka 76. stavka 1. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 32/09), gradonačelnik Grada Malog Lošinja dana 30. studenoga 2010. godine, donosi

ODLUKU
o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora
na području Grada Malog Lošinja

Članak 1.

Raspisuju se izbori za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Malog Lošinja i to za:

1. Mjesni odbor Susak

2. Mjesni odbor Ilovik

3. Mjesni odbor Nerezine

Članak 2.

Broj članova vijeća mjesnih odbora iz članka 1. ove odluke, sukladno odrebi članaka 77. Statuta Grada Malog Lošinja, određuje se kako slijedi:

- za mjesni odbor pod rednim brojem 1. - 5 članova

- za mjesni odbor pod rednim brojem 2. - 5 članova

- za mjesni odbor pod rednim brojem 3. - 5 članova

Članak 3.

Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja 16. siječnja 2011. godine, u vremenu od 8,00 do 19,00 sati.

Članak 4.

Obrasce za podnošenje kandidacijskih lista političke stranke i nezavisni kandidati mogu preuzeti u Gradskom izbornom povjerenstvu na adresi Riva Lošinjskih kapetana 7, Mali Lošinj, u razdoblju od 1. prosinca 2010. godine do 12. prosinca 2010. godine, u vremenu od 10,00 do 14,00 sati.

Prijedlozi lista moraju biti dostavljeni Gradskom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 12 dana od dana raspisivanja izbora, odnosno do 12. prosinca 2010. godine, do 24,00 sata.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Ova odluka objavit će se u sredstvima javnog priopćavanja, na lokalnoj radio postaji, na oglasnoj ploči Grada Malog Lošinja, na oglasnim pločama mjesnih odbora i na web portalu Grada Malog Lošinja (www.mali-losinj.hr).

Klasa: 026-01/10-01/12

Ur. broj: 2213/01-01-10-3

Mali Lošinj, 30. studenoga 2010.

Gradonačelnik
Gari Cappelli, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr