SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 19. Petak, 28. svibnja 2004.
OPĆINA OMIŠALJ
14

13.

Na temelju stavka 4. članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/00, 129/00 i 59/01), te članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« broj 23/01 i 07/02), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici održanoj dana 30. ožujka 2004. donijelo je

1. IZMJENU PROGRAMA
gradnje objekata komunalne infrastrukture za
četverogodišnje razdoblje 2004. godine do 2007. godine

Članak 1.

U Programu gradnje komunalne infrastrukture za četverogodišnje razdoblje 2004.-2007. članak 2. mijenja se i glasi:

»II. Građenje javnih površina

Pod građenjem javnih površina podrazumijevaju se radovi na izgradnji parkova, pješačkih zona, plaža i lučica, dječjih igrališta, zona rekreacije i sl., kao i priprema građevnog zemljišta za izgradnju infrastrukture (prostorni planovi).

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

 

Sredstva će se osigurati iz kredita, a otplata anuiteta biti će iz proračuna odnosno komunalne naknade.«

Članak 8.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 350-01/04-01/24

Ur. broj: 2142-06-04-01-1

Omišalj, 30. ožujka 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Anto Trogrlić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr