SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 44. Srijeda, 24. studenog 2010.
OPĆINA JELENJE
Moscenicka_draga-001

16.

Na temelju članka 10. stavka 1. i članka 16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10), Općinsko vijeće Općine Jelenje, na prijedlog općinskog načelnika, na sjednici održanoj 16. rujna 2010. godine donosi

ODLUKU
o koeficijentima za obračun plaće službenika
i namještenika

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jelenje.

Članak 2.

Koeficijenti iz članka 1. ove Odluke iznose:

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Pravilnik o plaćama službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jelenje, KLASA: 120-02/06- 01/01, UR. BROJ: 2170-04-06-1 od 21 veljače 2006. godine.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/10-01/34

Ur. broj: 2170/04-01-10-1

Dražice, 16. rujna 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik
Damir Maršanić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=697&mjesto=51218&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr