SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 43. Srijeda, 17. studenog 2010.
OPĆINA BAŠKA
Moscenicka_draga-001

 

62.

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu »Narodne novine« broj 87/08) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 3. studenoga 2010. godine donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE BAŠKA ZA 2010. GODINU I PROJEKCIJA
ZA 2011. I 2012. GODINU

Članak 1.

U Proračunu Općine Baška za 2010. godinu i projekciji za 2010. i 2011. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 57/09 i 19/10) članak 1. mijenja se i glasi:

Članak 2.

U Proračunu Općine Baška za 2010. godinu i projekciji za 2011. i 2012. godinu planirani prihodi i primici, te rashod i izdaci, iskazani su u Računu prihoda i rashoda, Računu financiranja i Raspoloživim sredstvima iz prethodnih godina kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 3.

II. izmjene i dopune Proračuna Općine Baška za 2010. godinu i projekcija za 2011. i 2012. godinu stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/11

Ur. broj: 2142-03-10-3

Baška, 3. studenoga 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v.r.

 

II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Ba  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr