SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 43. Srijeda, 17. studenog 2010.
GRAD VRBOVSKO
Moscenicka_draga-001

54.

Na temelju članka 35. točke 1. i članka 57. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 31. i 55. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 27/09 i 31/09) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog uz prethodno mišljenje Mjesnog odbora Vrbovsko, na sjednici 10. studenoga 2010. godine, donijelo je

STATUTARNU ODLUKU
o izmjenama i dopunama Statuta Grada Vrbovskog

Članak 1.

U članku 52. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 27/09 i 31/09) iza točke 8. dodaje se nova točka 9. koja glasi:

»9. Jablan.«

Članak 2.

U članku 53. dodaje u stavku 8. briše se riječ »Jablan« te se dodaje novi stavak 9. koji glasi:

»Mjesni odbor Jablan obuhvaća naselje Jablan.«

Članak 3.

Ova Statutarna odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 012-02/10-01-1

Ur. broj: 2193-01-01/10-1

Vrbovsko, 10. studenoga 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Dražen Mufić, dipl. ing., v.r.

 

Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr