SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 43. Srijeda, 17. studenog 2010.
GRAD VRBOVSKO
Moscenicka_draga-001

53.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 27/09 i 31/09) Gradskog vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici 10. studenoga 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi

Članak 1.

U Odluku o socijalnoj skrbi (»Službene novine PGŽ« broj 44/08, 31/09 i 37/10) u članku 12. stavku 1. točka 1. briše se, točke 2. do 14. postaju točke 1. do 13., a podtočke 7.1. do 7.6. postaju podtočke 6.1. do 6.6.

Članak 2.

Podnaslov »2. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenčeta te članci 14. i 14.a brišu se.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 550-01/10-01-11

Ur. broj: 2193-01-01/10-01-1

Vrbovsko, 10. studenoga 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Dražen Mufić, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr