SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 43. Srijeda, 17. studenog 2010.
GRAD VRBOVSKO
Moscenicka_draga-001

52.

Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/02, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06 i 79/07) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 27/09 i 31/09) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na svojoj sjednici 10. studenoga 2010. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba
Grada Vrbovskog u socijalnoj skrbi za 2010. godinu

Članak 1.

U članku 4. Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u socijalnoj skrbi za 2010. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 59/09) u točki I. NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA:

- u točki 3. Subvencioniranje smještaja djece u Dječjem vrtiću iznos »10.000,00« zamjenjuje se iznosom »30.000,00«

- u točki 11. Podmirivanje troškova stanovanja iznos »40.000,00« zamjenjuje se iznosom »50.000,00«

- u točki 16. Pomoć u prehrani iznos »90.000,00« zamjenjuje se iznosom »60.000,00«.

Članak 2.

U članku 5. iznos »756.000,00« zamjenjuje se iznosom »773.000,00«, a planirana sredstva raspoređuju se kako slijedi:

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 550-01/10-10-11

Ur. broj: 2193-01-01/10-1

Vrbovsko, 10. studenoga 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Dražen Mufić, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr