SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 43. Srijeda, 17. studenog 2010.
GRAD VRBOVSKO
Moscenicka_draga-001

50.

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90 i 27/93), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 27/09 i 31/09) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog na sjednici 10. studenoga 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Programa javnih potreba
Grada Vrbovskog u kulturi za 2010. godinu

Članak 1.

U članku 4. programa javnih potreba Grada Vrbovskog u kulturi za 2010. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 59/ 09) iznos »759.628,00« zamjenjuje se iznosom »720.628,00«, a iznos »139.000,00« zamjenjuje se iznosom »100.000,00«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 612-01/10-01-3

Ur. broj: 2193-01-01/10-1

Vrbovsko, 10. studenoga 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Dražen Mufić, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr