SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 43. Srijeda, 17. studenog 2010.
GRAD VRBOVSKO
Moscenicka_draga-001

49.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 110/04 i 178/04) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine

PGŽ« broj 27/09 i 31/09) Gradsko Vijeće Grada Vrbovskog na 16. sjednici 10. studenoga 2010. godine donosi

I. IZMJENU PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture
na području Grada Vrbovskog za 2010. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Izmjenom programa utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2010. godinu, opis i opseg radova, kao i iznosi i izvori financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje izmjene programa u 2010. godine za:

- javne površine

- nerazvrstane ceste

- groblja

- javnu rasvjetu

II. IZVORI FINANCIRANJA PROGRAMA

Članak 2.

Sredstva potrebna za ostvarivanje stavaka Programa održavanja komunalne infrastrukture ostvaruju se iz sljedećih izvora prihoda:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Za ostvarenje Izmjene programa ovlašćuje se Gradonačelnik i Odsjek za komunalni sustav i gospodarstvo Jedinstvenog upravnog odjela.

Provedba izvođenja radova vršit će se na temelju stvarnih potreba i mogućnosti, a sve u skladu s dinamikom ostvarivanja prihoda navedenih u članku 2. ove Izmjene programa.

Članak 5.

Ova Izmjena programa stupa na snagu 8 dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-05/ 10-01-3

Ur. broj: 2193-01-02/ 10-01-

Vrbovsko, 10. studenoga 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Dražen Mufić, dipl. ing., v.r.

 

I. Izmjena Programa održavanja komunalne  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr