SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 43. Srijeda, 17. studenog 2010.
GRAD VRBOVSKO
Moscenicka_draga-001

48.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 110/04 i 178/04) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 27/09 i 31/09) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog na 16. sjednici 10. studenoga 2010. godine donosi

I. IZMJENU PROGRAMA
građenja objekata komunalne infrastrukture
na području Grada Vrbovskog za 2010. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ova Izmjena programa utvrđuje građenje objekata komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog, sadrži opis i opseg radova, procjenu troškova gradnje pojedinih objekata kao i iznose i izvore financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje Izmjena programa u 2010. godini za:

- javne površine

- nerazvrstane ceste

- groblja

- javnu rasvjetu

- opskrbu pitkom vodom

- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda

- odlaganje komunalnog otpada

II. IZVORI FINANCIRANJA PROGRAMA GRAĐENJA

Članak 2.

Sredstva potrebna za ostvarivanje stavaka Programa građenja komunalne infrastrukture ostvaruju se iz sljedećih izvora prihoda:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Za ostvarenje Izmjene programa ovlašćuje se Gradonačelnik i Odsjek za komunalni sustav i gospodarstvo Jedinstvenog upravnog odjela.

Provedba izvođenja radova vršit će se na temelju stvarnih potreba i mogućnosti, a sve u skladu s dinamikom ostvarivanja prihoda navedenih u članku 2. ove Izmjene programa.

Članak 5.

Ova Izmjena programa stupa na snagu 8 dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-05/10-01-2

Ur. broj: 2193-01-02/10-01

Vrbovsko, 10. studenoga 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Dražen Mufić, dipl. ing., v.r.

 

I. Izmjena Programa građenja objekata ko  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr