SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 19. Petak, 28. svibnja 2004.
GRAD NOVI VINODOLSKI
14

28.

Na temelju članka 123. stavka 5. i 6. Zakona o gradnji (»Narodne novine« broj 175/03), članka 32. stavka 2. Zakona o prekršajima (»Narodne novine« broj 52/02, 122/02) i članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01 i 18/03) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na sjednici održanoj dana 20. svibnja 2004. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o vremenskom razdoblju u kojem se
ne mogu graditi građevine i izvoditi građevinski radovi

Članak 1.

U Odluci o vremenskom razdoblju u kojem se ne mogu graditi građevine i izvoditi građevinski radovi (»Službene novine« broj 13/04), članak 4. mijenja se i glasi:

»Komunalni redar Grada kaznit će investitora, izvođača i druge prekršitelje odredbi ove Odluke globom i to:

- pravnu osobu u visini od 1.000,00 kn

- odgovornu osobu u pravnoj osobi u visini od 200,00 kn

- fizičku osobu u visini od 200,00 kn

Naplatu novčane globe za počinjeni prekršaj komunalni redar obavlja na licu mjesta u visini globe i to:

- pravne osobe u visini od 500,00 kn

- za fizičke osobe u pravnoj osobi u visini od 50,00 kn

- fizičku osobu u visini od 50,00 kn.«

Članak 2.

Članak 5. briše se.

Članak 3.

Ostali članci Odluke ostaju nepromijenjeni.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/04-01/39

Ur. broj: 2107/02-01-04-6

Novi Vinodolski, 21. svibnja 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Josip Čulinović, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=89&mjesto=51250&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr