SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 41. Subota, 30. listopada 2010.
OPĆINA MATULJI
Moscenicka_draga-001

40.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 38/09), Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 21. listopada 2010. donosi sljedeću

ODLUKU
o izmjenama Odluke o stipendiranju
učenika srednjih škola

Članak 1.

Članak 7. stavak 2. Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/10) mijenja se i glasi:

»Protiv odluke Općinskog načelnika iz stavka 1. ovog članka, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano, ne može se izjaviti žalba već se može pokrenuti upravni spor.«

Dosadašnji stavci 3. i 4. brišu se.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/10-01/6

Ur. broj: 2156-04/10-05

Matulji, 21. listopada 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Željko Grbac, oec., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=694&mjesto=51211&odluka=40
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr