SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 41. Subota, 30. listopada 2010.
GRAD RIJEKA
Moscenicka_draga-001

255.

Na temelju članka 3. stavka 9. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/ 99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/ 09 i 11/10) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 28. listopada 2010. godine, donijelo je

IZMJENE
Tržnog reda na tržnicama na malo u Gradu Rijeci

Članak 1.

U Tržnom redu na tržnicama na malo u Gradu Rijeci (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/ 07, 44/09 i 16/10 - u daljnjem tekstu: Tržni red) u članku 9. stavku 1. točki 1. podstavak 3. mijenja se i glasi:

» - paviljon I od 7:00 do 14:00 sati«.

Članak 2.

Ove Izmjene Tržnog reda stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/226

Ur. broj: 2170-01-16-00-10-3

Rijeka, 28. listopada 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr