SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 19. Petak, 28. svibnja 2004.
GRAD MALI LOŠINJ
14

13.

Na temelju članka 28. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 31/02) i u svezi s člankom 31. Statuta Dječjeg vrtića »Cvrčak« Mali Lošinj, Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 27. svibnja 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o razrješenju i imenovanju člana
Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Cvrčak« Mali Lošinj

I.

Razrješuje se dužnosti člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Cvrčak« Mali Lošinj gđica MIRJANA P. KOMADINA iz Malog Lošinja, Vittorio Craglietto 25, s danom 27. svibnja 2004. godine, uslijed podnesene ostavke.

II.

Za člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Cvrčak« Mali Lošinj imenuje se MIRJANA N. KOMADINA iz Malog Lošinja, Veloselska 16.

Prava i dužnosti člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Cvrčak« Mali Lošinj započinju s danom donošenja ove odluke, a traju do isteka mandata Upravnog vijeća, odnosno do 27. 3. 2006. godine.

III.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 013-03/04-01/02

Ur. broj: 2213/01-01-04-5

Mali Lošinj, 27. svibnja 2004.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA MALOG LOŠINJA

Predsjednik
Sergio Spanjol, dipl. ing., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=89&mjesto=10005&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr