SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 40. Petak, 22. listopada 2010.
OPĆINA KOSTRENA
Moscenicka_draga-001

46.

Na temelju odredbe članka 7. stavak 1., 2., 13. i članka 39. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Općinsko vijeće Općine Kostrena na sjednici od 19. listopada 2010. godine donosi

ODLUKU
o II. izmjenama i dopunama Proračuna
Općine Kostrena za 2010. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu Općine Kostrena za 2010. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 54/09 i 18/10) članak 1. mijenja se i glasi:

»Proračun Općine Kostrena za 2010. godinu sastoji se od:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Opći i posebni dio projekcije Proračuna Općine Kostrena za razdoblje 2011.-2012. Godine sastavni je dio Proračuna te je prikazan kako slijedi

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-10-44

Kostrena, 19. listopada 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica

Ankica Lörinc, prof., v. r.

 

Odluka o II. Izmjenama i dopunama Prorač  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=693&mjesto=51221&odluka=46
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr