SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 40. Petak, 22. listopada 2010.
OPĆINA KOSTRENA
Moscenicka_draga-001

42.

Na temelju članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene-novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09) a u svezi članka 14. stavak 2. Statuta Dječjeg vrtića »Zlatna ribica«, Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj19.listopada 2010.godine, donijelo je

ODLUKU
o imenovanju članova Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića »Zlatna ribica«

Članak 1.

U Upravno vijeće Dječjeg vrtića »Zlatna ribica« imenuju se članovi:

- Tomislav Matić

- Željko Linšak

- Ratko Grdaković.

Članak 2.

Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine, počam od 29. listopada 2010. godine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-10-52

Kostrena, 19. listopada 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica

Ankica Lörinc, prof., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=693&mjesto=51221&odluka=42
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr