SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 40. Petak, 22. listopada 2010.
OPĆINA KOSTRENA
Moscenicka_draga-001

41.

Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu(»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćen tekst,82/04, 178/ 04,38/09 i 79/09) i članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici 19. listopada 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima
koje se obavljaju na temelju koncesije

Članak 1.

Mijenja se članak 2. Odluke o komunalnoj djelatnosti koje se obavljaju na temelju koncesije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09 i 22/10) tako da glasi:

Komunalne djelatnosti koje se obavljaju na temelju koncesije su:

- crpljenje, odvozi zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama,

- prijevoz pokojnika i

- obavljanje dimnjačarskih poslova

Osim prava obavljanja komunalnih djelatnosti iz stavka 1. ovog članka, koncesijom se može steći pravo izgradnje i korištenje objekata i uređenja komunalne infrastrukture u cilju obavljanja tih djelatnosti.

Koncesija se može dodijeliti pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za obavljanje te djelatnosti.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

Klasa: 021-05/10-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-10-47

Kostrena, 19. listopada 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica

Ankica Lörinc, prof., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=693&mjesto=51221&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr