SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 40. Petak, 22. listopada 2010.
OPĆINA KOSTRENA
Moscenicka_draga-001

39.

Na temelju članka 4. stavak 1. i članka 6.stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95,70/97,128/99,57/00,129/00,59701,26/03-pročišćen tekst,82/04,178/04,38/09 i 79/09) i članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici 19. listopada 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja
groblja i krematorija

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se način obavljanja komunalne djelatnosti održavanja groblja i krematorija na području Općine Kostrena (u daljnjem tekstu Općina), a što se odnosi na groblje Sveta Lucija i groblje Sveta Barbara.

Članak 2.

Pod održavanjem groblja i krematorija razumijeva se održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika, te ukop i kremiranja pokojnika.

Članak 3.

Obavljanje poslova iz članka 2. povjerava se KOMUNALNOM DRUŠTVU »KOSTRENA«, d.o.o. Kostrena, kojem društvu se povjerava javna ovlast da rješavaju u pojedinačnim upravnim stvarima o pravima, i odgovornosti fizičkih i pravnih osoba u svezi komunalne djelatnosti iz članka 2.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, kada prestaje važiti Odluka o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja groblja i prijevoza pokojnika (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 6/05).

Klasa: 021-05/10-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-10-48

Kostrena, 19. listopada 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica

Ankica Lörinc, prof., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=693&mjesto=51221&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr