SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 39. Ponedjeljak, 11. listopada 2010.
GRAD VRBOVSKO
Moscenicka_draga-001

46.

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08) gradonačelnik Grada Vrbovskog, donosi

PLAN PRIJMA
u službu Grada Vrbovskog za 2010. godinu

I.

Ovim Planom prijma u službu utvrđuje se prijam službenika i namještenika u službu Grada Vrbovskog u 2010. godini.

II.

Plan prijma u službu u Grada Vrbovskog sadrži:

- stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u upravnim tijelima Grada Vrbovskog,

- potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme.

III.

U upravnim tijelima Grada Vrbovskog na dan 1. siječnja 2010. godine zaposleno je:

- 12 službenika

- 12 namještenika.

U upravnim tijelima nije postignuta razmjerna zastupljenost pripadnika srpske nacionalne manjine koji prema popisu stanovnika iz 2001. godine čine 36,23% od ukupnog broja stanovnika, jer je zaposleno 7 odnosno 29,2% zaposlenika srpske nacionalnosti.

IV.

U gradskim tijelima temeljem planiranih sredstava u Proračunu Grada Vrbovskog za 2010. godinu, planira se popuniti potreban broj službenika odnosno namještenika na neodređeno vrijeme i to:

- 1 službenik visoke stručne spreme.

V.

Na temelju ovog Plana slobodna radno mjesto popunjava se putem javnog natječaja ili bez provođenja javnog natječaja prijmom u službu osobe zaposlene u državnom tijelu, pravnoj osobi s javnim ovlastima ili upravnom tijelu Grada Vrbovskog ili druge lokalne jedinice.

U tekstu javnog natječaja navest će da u upravnim tijelima gradske uprave nije osigurana zastupljenost pripadnika srpske nacionalne manjine sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina, da su kandidati u prijavi na natječaj odnosno oglas dužni se pozvati na to pravo, te da pripadnik nacionalne manjine ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

VI.

Plan prijma u službu objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

VII.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 112-01/10-01-4

Ur. broj: 2193-01-02/10-1

Vrbovsko, 4. siječnja 2010.

Gradonačelnik
Željko Mirković, dipl. polit., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr