SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 39. Ponedjeljak, 11. listopada 2010.
GRAD MALI LOŠINJ
Moscenicka_draga-001

60.

Na temelju članka 3. stavak 1. točke 3. Odluke o postavi urbane opreme na području Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/09 i 30/10) i članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 26/09 i 32/09), Gradonačelnik je dana 5. listopada 2010. godine donio sljedeći

PRAVILNIK
o postavljanju tendi s vertikalnim spuštanjem stranica

I.

(1) Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti i način postavljanja tendi s mogućnošću zatvaranja vertikalnih stranica na ugostiteljskim terasama na području Grada Malog Lošinja.

Uvjeti postavljanja tendi

II.

(1) Tende s mogućnošću zatvaranja vertikalnih stranica na ugostiteljskim terasama na području Grada Malog Lošinja dozvoljeno je postavljati isključivo na temelju suglasnosti gradonačelnika i sukladno uvjetima iz ovog Pravilnika.

(2) Uz zahtjev za izdavanje suglasnosti za postavljanje tendi iz stavka. 1. potrebno je priložiti sljedeće:

- grafički prikaz položaja terase,

- fotomontažu izgleda tende na grafičkom prikazu,

- opis i karakteristike tende (materijal, boja, način pričvrščivanja na podnu podlogu, način otvaranja i zatvaranja, način montaže i demontaže i sl.).

III.

(1) Postavljanje tendi s mogućnošću zatvaranja vertikalnih stranica odobravat će se isključivo za ugostiteljske terase koje se protežu u gabaritima vlastitog poslovnog prostora, odnosno tende kojima vertikalne stranice ne zaklanjaju druge poslovne prostore i ne ometaju prolaz pješaka i vozila.

IV.

(1) Zatvaranje vertikalnih stranica tendi dozvoljava se samo u razdoblju od 1. studenoga do 31. ožujka sljedeće godine.

Način postavljanja tendi

V.

(1) Tenda s mogućnošću zatvaranja vertikalnih stranica mora biti postavljena na način da se ne vrše zahvati u prostoru kao što je kopanje javne površine, betoniranje i fiksiranje postolja tende, već mora biti postavljena na način da se jedan dio pričvrsti na fasadu, a drugi dio vijcima za podnu površinu odnosno da tenda s obje strane bude pričvršćena vijcima za podnu površinu i to na način da se vertikalni nosači tende učvrćuju u fugu kamenog popločenja, odnosno da se ne oštećuje kamena ili betonska podloga.

(2) Nakon demontaže tende, moraju se ukloniti svi vijci ili ostaci vijaka s javne površine.

VI.

(1) Tenda s mogućnošću zatvaranja vertikalnih stranica sastoji se od zaštitne kutije u koju se narolava materijal, bočnih vodilica u čijim ležištima se nalaze vodilice koje omogućavaju prolaz materijala. Na donjem kraju tende nalazi se profil u kojem se nalaze utezi za natezanje platna. Tenda se može pokretati manualnim putem pomoću šipke za okretanje ili elektromotorom s daljinskim upravljačem.

VII.

(1) Nosači tende moraju biti metalni i to od aluminija.

(2) Boja tende mora biti u skladu s Odlukom o postavi urbane opreme na području Grada Malog Lošinja.

Prijelazne odredbe

VIII.

(1) Prethodno navedene odredbe ovog Pravilnika odnose se na sve ugostiteljske terase na području Grada Malog Lošinja, bez obzira da li se nalaze na javnoj površini, pomorskom dobru ili privatnoj površini.

IX.

(1) Pravnim i fizičkim osobama ukoliko postupe protivno odredbama ovog Pravilnika, tenda će se ukloniti, a vlasnici će biti pozvani da podmire sve stvarno nastale troškove uklanjanja i čuvanja uklonjenih stvari.

X.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 944-05/10-01/135

Ur. broj: 2213/01-01-10-3

Mali Lošinj, 5. listopada 2010.

Gradonačelnik
Gari Cappelli, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr