SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 39. Ponedjeljak, 11. listopada 2010.
GRAD BAKAR
Moscenicka_draga-001

47.

Na temelju članka 15. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine, broj« 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09) i članka 30. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 37/09) Gradsko vijeće Grada Bakra, na sjednici održanoj dana 29. rujna 2010. godine donosi

ODLUKU
o prihvaćanju Povelje o suradnji i prijateljstvu
Grada Otočca i Grada Bakra

Članak 1.

Gradsko vijeće Grada Bakra uspostaviti će prijateljske odnose i suradnju s Gradom Otočcom, a na temelju obostranog razumijevanja s ciljem razvoja prijateljskih odnosa i suradnje.

S Gradom Otočcem potpisat će se Povelja o prijateljstvu i suradnji.

Članak 2.

Utvrđuje se tekst Povelje iz članka 1. ove Odluke koja čini njezin sastavni dio.

Članak 3.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Bakra da u ime Grada Bakra potpiše Povelju o prijateljstvu i suradnji Grada Otočca i Grada Bakra.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/08

Ur. broj: 2170-02-01-10-11

Bakar, 29. rujna 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr