SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 39. Ponedjeljak, 11. listopada 2010.
GRAD BAKAR
Moscenicka_draga-001

44.

Na temelju članka 30. st. 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 109/95 - uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - uredba, 178/04, 38/09, 79/09) i čl. 28. Statuta Grada Bakra (»Službene novine PGŽ« broj 25/ 09, 37/09), Gradsko vijeće Grada Bakra na 16. sjednici održanoj 7. listopada 2010.godine donijelo je

DRUGE IZMJENE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2010. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim programom određuje se izgradnja objekata i uređenje komunalne infrastrukture na području Grada Bakra za 2010. g.:

. Javne površine

. Nerazvrstane ceste

. Javna rasvjeta

. Opskrba pitkom vodom

. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

. Groblje

Ovim Programom određuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata st. 1. ovog članka te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

II. GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 2.

Planirana izgradnja javnih površina za predviđeno razdoblje utvrđuje se kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Financijska sredstva u iznosu od 700.000,00 kuna osigurat će se na sljedeći način: 500.000,00 kuna iz sredstava komunalnog doprinosa i 200.000,00 kuna iz prihoda od dodjele na korištenje grobnih mjesta.

Članak 8.

Za realizaciju Programa predviđena su sredstva u ukupnom iznosu od 27.961.500.00 kuna.

Članak 9.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/08

Ur. broj: 2170-02-01-10-7

Bakar, 7. listopada 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v. r.

 

Druge Izmjene Programa gradnje objekata   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr