SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 38. Četvrtak, 30. rujna 2010.
OPĆINA MATULJI
Moscenicka_draga-001

34.

Na temelju članka 10. stavka 1. i članka 16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 38/09), Općinsko vijeće Općine Matulji na prijedlog općinskog načelnika, na sjednici održanoj dana 16. rujna 2010. godine donosi

ODLUKU
o koeficijentima za obračun plaće
službenika i namještenika u Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Matulji

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji.

Članak 2.

Koeficijenti iz članka 1. ove Odluke iznose:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o plaćama i drugim primanjima zaposlenih u Općinskoj upravi Općine Matulji od dana 26.03.1996. Klasa: 011-01/96-01/05, Ur. br: 2156-04/94-02, izmjene i dopune Odluke o plaćama i drugim primanjima zaposlenih u Općinskoj upravi Općine Matulji od dana 26.11.1996., Klasa 022-01/96-01/36, Ur. br: 2156-04/96-01/03, Izmjene i dopune Odluke o plaćama i dugim primanjima zaposlnih u Općinskoj upravi Općine Matulji donesene 16.01.2007. Klasa: 100-01/06-01/4, Ur. br.: 2156-04/07-01, i Izmjene i dopune Odluke o plaćama i drugim primanjima zaposlenih

u Općinskoj upravi Općine Matulji donesene dana 6.3.2007., Klasa: 011-01/07-01/1, Ur. br.; 2156-04/07-01.

Članak 4

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 100-01/10-01/6

Ur. broj: 2156-04-10-3

Matulji, 16. rujna 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Željko Grbac, oecc., v. r.

 

Odluka o koeficijentima za obračun plaće  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=691&mjesto=51211&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr