SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 38. Četvrtak, 30. rujna 2010.
GRAD MALI LOŠINJ
Moscenicka_draga-001

57.

Na temelju članka 52. stavak 1. i članka 5. stavak 9. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (»Narodne novine« broj 153/09) i članka 32 Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 32/09), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 28. rujna 2010. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o naknadi za razvoj

I.

Grad Mali Lošinj uvodi naknadu za razvoj u svrhu financiranja projekta izgradnje kanalizacijskog sustava naselj Mali Lošinj koji se realizira u okviru »Programa zaštite od onečišćenja voda na priobalnom području - Projekta Jadran - odvodni sustav Mali Lošinj«.

II.

Za sve potrošače vode na području Grada Malog Lošinja korisnike usluga javne vodoopskrbe uvodi se naknada za razvoj u posebnom iznosu i visini od 2,33 kn/m3 pod nazivom »dogradnja kanalizacijskog sustava naselja Mali Lošinj«.

III.

Naknada za razvoj je prihod isporučitelja vodnih usluga Vodovoda i čistoće Cres - Mali Lošinj d.o.o. Cres, Peškera 2 i može se koristiti u svrhu realizacije Programa navedenog u točki I. ove Odluke.

IV.

Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Odluka o uvođenju namjenskog povećanja cijene vode objavljenog u »Službenim novinama PGŽ« broj 14/07.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/10-01/52

Ur. broj: 2213/01-01-10-5

Mali Lošinj, 28. rujna 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA MALOG LOŠINJA

Predsjednik

Anto Nedić, prof., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr