SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 37. Petak, 24. rujna 2010.
OPĆINA OMIŠALJ

42.

Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97 i 107/07), članka 143 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08 i 86/09), članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90, 27/93 i 38/09), članka 74. stavka 2. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 71/06), članka 20. Zakona o tehničkoj kulturi (»Narodne novine« broj 76/93, 11/94 i 38/09), članka 23. Zakona o udrugama (»Narodne novine« broj 88/01 i 11/02), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/ 08 i 36/09) i članka 18. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Omišalj na sjednici 15. rujna 2010.godine, donijelo je

DRUGE IZMJENE I DOPUNE
Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju,
kulturi, informiranju, sportu i tehničkoj kulturi
za 2010. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju i športu Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj:14/10), Plan raspodjele sredstava za programe javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju, sportu i tehničkoj kulturi Općine Omišalj za 2010. godinu iz članka 4. stavka 2. mjenja se i glasi:

*tablica se nalazi na dnu stranice*

 

Članak 2.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/11

Ur. broj 2142-06-10-01-8

Omišalj, 15. rujna 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Nikola Dapčić , v.r.

Druge Izmjene i dopune Programa   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr