SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 37. Petak, 24. rujna 2010.
OPĆINA OMIŠALJ

41.

Temeljem članka 26. stavka 3. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Omišalj na sjednici 15.rujna 2010. godine, donijelo je

PLAN
gradnje komunalnih vodnih građevina za 2010. godinu

Članak 1.

Ovim Planom gradnje komunalnih vodnih građevina (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuje se gradnja građevina za javnu vodoopskrbu i građevina za javnu odvodnju za 2010. godinu. Plan sadrži procjenjenu vrijednost investicije i izvore financiranja.

Članak 2.

Plan se izrađuje u skladu sa višegodišnjim planovima, i to s:

- Odluka o usvajanju Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2 - Projekt Jadran - Podprojekt Omišalj

- Razvoj vodoopskrbe na otoku Krku u razdoblju 2009.- 2012.

Procjena investicije i izvori financiranja višegodišnjih planova prikazani su u Financijskom planu razvojnih programa i ostalim dokumentima.

Članak 3.

U 2010. godini planirani su rashodi za slijedeće investicije:

*tablica se nalazi na dnu stranice*

 

Članak 4.

Ovaj Plan gradnje komunalnih vodnih građevina stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/11

Ur. broj: 2142-06-10-01-7

Omišalj, 15. rujna 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

 

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr