SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 37. Petak, 24. rujna 2010.
OPĆINA OMIŠALJ

40.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 pročišćeni tekst ,82/04 , 178/04, 38/09 i 7/09) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Omišalj na sjednici 15. rujna 2010. godine, donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2010. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 53/09 i 14/10) članak 1. mijenja se i glasi:

*tablica se nalazi na dnu stranice*

 

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva potrebna za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture utvrđena u članku 1. osiguravaju se kako slijedi:

1. sredstva potrebna za gradnju nerazvrstanih cesta (poz. 90.01, 90.02, 90.001 i 90.002) u ukupnom iznosu od 1.885.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 1.555.000,00 kn i prihoda od prodaje zemljišta u iznosu od 330.000,00 kn,

2. sredstva potrebna za gradnju javnih površina:

- Lukobran Njivice (poz 125.06) u iznosu od 100.000,00 kn osiguravaju se iz komunalnog doprinosa ,

- Lukobran Omišalj (poz 125.07) u iznosu od 116.000,00 kn osiguravaju se iz komunalnog doprinosa 36.000,00 kn i međunarodnih donacija 80.000,00 kn (GTZ),

3. sredstva potrebna za gradnju tržnice -tržnica Omišalj (poz 146) u iznosu od 205.000,00 kn osiguravaju se iz komunalnog doprinosa,

- sredstva potrebna za gradnju objekata i uređaja javne rasvjete (poz 126 i 126.1) u iznosu od 410.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa ,

4. sredstva potrebna za pripremu zemljišta za gradnju (poz.137, 135.1) u ukupnom iznosu od 832.000,00 kn osiguravaju se iz komunalnog doprinosa 590.000,00 kn, sredstava sufinanciranja (Dine petrokemije) 142.000,00 , sredstava sufinanciranja katastarske izmjere 100.000,00 kn ,

5. sredstva potrebna za gradnju odlagališta komunalnog otpada Treskavac (poz 124.2) u ukupnom iznosu od 160.000,00 kn osiguravaju se u cijelosti iz prihoda od poreza za izgradnju kapitalnih projekata značajnih za razvoj otoka HBOR.

6. sredstva potrebna za gradnju groblja (poz 130.3, 130.6, 130.7, 130.8, 130.9) u ukupnom iznosu od 106.000,00 kn, osiguravaju se iz sredstava prodaje grobnica u cjelosti.

Preostala sredstva komunalnog doprinosa u iznosu od 667.261,18 kn utrošiti će se za pripremu dokumentacije i otkup zemljišta za vrtić Omišalj u iznosu od 448.261,18 kn, sufinanciranje projektne dokumentacije za sidrišta Pesiji nautici d.o.o.u iznosu od 20.000,00 kn i ugradnju rasvjete unutar autokampa Pušća u iznosu od 199.000,00 kn. »

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/11

Ur. broj 2142-06-10-01-6

Omišalj, 15. rujna 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

 

II. Izmjene i dopune Programa gradnje   



© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr