SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 37. Petak, 24. rujna 2010.
OPĆINA OMIŠALJ

39.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 proč. tekst, 82/ 04, 178/04, 38/09 i 7/09) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/ 09), Općinsko vijeće Općine Omišalj na sjednici 15. rujna 2010. godine, donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE
Programa održavanja komunalne infrastrukture
za 2010. godinu

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2010. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09 i 14/10) članak 1. mijenja se i glasi:

»Održavanje komunalne infrastrukture za 2010. godinu i visina potrebnih sredstava za obavljanje pojedinih djelatnosti utvrđuje se kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu stranice*

 

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u ukupnom iznosu od 8.291.000,00 kuna .

Sredstva iz stavka 1. ovog članka osiguravaju se iz sredstava komunalne naknade u iznosu od 7.826130,58 kn , donacije TZ Njivice -Omišalj od 340.000,00 kn, tekuće pomoći PGŽ u iznosu od 45.000,00 kn, međunarodne pomoći GTZ-a u iznosu od 70.000,00 kn i viška prihoda iz 2009. godine u iznosu od 9.869,42 kn.

Prihodi od komunalne naknade planirani su u iznosu od 8.600.000,00 kn. Preostala sredstva komunalne naknade u iznosu od 773.869,42 kn raspodjeljuju se na rashode za vatrogasnu postrojbu i DVD (497.000,00 kn), održavanje vrtića 40.000,00 i škole 15.000,00 kn, održavanje sportskih objekata 60.000,00, te troškove pripreme gradnje vrtića(izrada projekta , otkup zemljišta i početak gradnje) u iznosu od 161.869,42 kn«

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/11
Ur. broj: 2142-06-10-01-5
Omišalj, 15. rujna 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v. r.

 

 

II. Izmjene i dopune Programa održavanja  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr