SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 37. Petak, 24. rujna 2010.
OPĆINA KOSTRENA

37.

Na temelju članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09) Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 21. rujna 2010. godine donijelo je

PRAVILA
o protokolu Općine Kostrena

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilima uređuje se protokol Općine Kostrena u vrijeme državnih blagdana, spomendana i neradnih dana sukladno Zakonu o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj, za Dan Općine Kostrena i drugih blagdana koje svečano obilježava, za vrijeme manifestacija koje se održavaju pod pokroviteljstvom Općine Kostrena, te protokol prijama domaćih i stranih državnih dužnosnika, kao i protokol za druge manifestacije i događanja koja nisu izričito navedena u ovim Pravilima.

II. SVEČANE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

Članak 2.

Svečane sjednice Općinskog vijeća održavaju se prigodom Dana Općine Kostrena - blagdan Sv. Nikola (6. prosinca), te prema programu Općinskog vijeća, ako posebne prilike uvjetuju održavanje svečane sjednice.

Na svečanoj sjednici povodom Dana Općine, uručuju se javna priznanja Općine Kostrena utvrđena posebnim aktima.

III. STALNI PROTOKOLARNI PRIJAMI

Članak 3.

Stalni protokolarni (svečani) prijemi organiziraju se prigodom:

1. Dana Općine, prijemom nakon svečane sjednice Općinskog vijeća, za vijećnike Općinskog vijeća, članove općinske uprave, vjerskih zajednica, predstavnike gospodarstva, ustanova, udruga građana, kao i javnih djelatnika općine, po popisu uzvanika kojeg utvrdi Općinski načelnik, uz dogovor s predsjednikom Općinskog vijeća;

2. Primanje najuspješnijih učenika osnovnih škola i srednje škole i studenata, koji su tijekom školske godine ostvarili najbolje rezultate u izvanškolskim aktivnostima iz znanja na državnim i županijskim natjecanjima, odnosno za prvo mjesto na županijskoj razini te 1-3 mjesto na državnoj razini prema evidenciji škola, a održat će se tijekom godine u dogovoru s školama;

3. Prijam za sportaše i sportske ekipe koji su ostvarili zapažene rezultate na državnoj i međunarodnoj razini.

Primanjima iz točke 3 i 4 uz Općinskog načelnika, njegovog zamjenika, predsjednika Općinskog vijeća, Ravnatelja škole nazočiti će osobe koje odredi načelnik.

IV. POLAGANJE VIJENACA I PALJENJE SVIJEĆA

Članak 4.

Vijenci se polažu i pale svijeće prigodom slijedećih državnih blagdana:

- Dana antifašističke borbe, 22. lipnja,

- Dana državnosti, 25. lipnja,

- Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, 5. kolovoza,

- Dana neovisnosti, 8. listopada,

- Svih svetih, 1. studenog i

- Dana oslobođenja Kostrene od fašizma, 19. travnja.

Predstavnici Općine Kostrena (Općinski načelnik i predsjednik Općinskog vijeća), Odbora za branitelje, udruga proizašlih iz Domovinskog rata, II. svjetskog rata i političkih stranka u znak sjećanja i zahvalnosti poginulim za Hrvatsku, odnosno umrlim od njenog prvog spomena do danas položit će vijenac na Središnji križ groblja Sv. Lucija i Sv. Barbara, spomenik braniteljima, te na grobove poginulih hrvatskih branitelja i boraca II. svjetskog rata na grobljima u Sv.Luciji i Sv. Barbari.

Vijence naručuje Općina Kostrena, a polažu ga zajedno predstavnici Općine i predstavnici ostalih subjekata iz stavka 2. ovog članka na sam dan obilježavanja (iznimno dan prije/poslije). Ceremoniju polaganje vijenaca/cvijeća provoditi sukladno Uputi za polaganje vijenaca i cvijeća.

V. ISTICANJE ZASTAVA I SVIRANJE HIMNE

Članak 5.

Tijekom godine, kao stalni postav, ističe se zastava Republike Hrvatske, Primorsko-goranske županije i Općine Kostrena;

- na pročelju zgrade Općinske uprave.

Zastave na pročelju zgrade Općinske uprave održavat će, tj. mijenjati dotrajale i iskidane domar u Općinskoj upravi.

Članak 6.

Za vrijeme državnih blagdana ističu se zastave Republike Hrvatske i Općine Kostrena na objektima pod ingerencijom Općine (Narodna knjižnica S. Lucija, Škola Sv. Barbara).

Članak 7.

Nabavu (novih) zastava iz članka 5. i 6. ovih Pravila osigurava Općina Kostrena.

Članak 8.

Državna himna svirat će se na početku svečane proslave svih Državnih blagdana, te Dana oslobođenja Kostrene od fašizma.

VI. ČESTITKE GRAĐANIMA

Članak 9.

Povodom Božića i Nove godine, Uskrsa, Praznika rada, Dana antifašističke borbe, Dana državnosti, Dana Općine Kostrena, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana neovisnosti, općinski načelnik i predsjednik Općinskog vijeća upućuju čestitku građanima Općine Kostrena putem lista »Naša Kostrena« i web stranice Općine.

VII. SUDJELOVANJE U PROTOKOLU OBILJEŽAVANJA GODIŠNJICA OSNIVANJA UDRUGA GRAĐANA I DRUGIH OBLIKA DJELOVANJA GRAĐANA

Članak 10.

Predstavnici Općine Kostrena ( u pravilu su to Općinski načelnik i predsjednik Općinskog vijeća sa suradnicima) nazočuju protokolu obilježavanja značajnih godišnjica pojedinih udruga, društava i sportskih društava, te u procesijama i na misama u dane koji se u Općini svečano obilježavaju.

VIII. PROTOKOL PRIJAMA DOMAĆIH I STRANIH DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA

Članak 11.

Državne dužnosnike koji dolaze u radne posjete Općini Kostrena, Općinski načelnik i predsjednik Općinskog vijeća dočekuju u prostorijama ureda načelnika ili u Općinskoj vijećnici.

Sam doček se može organizirati i na nekom drugom mjestu ako tako odredi načelnik, uz dogovor s predsjednikom Vijeća.

Radnom dijelu posjeta nazočuju osobe određene od strane Općinskog načelnika, ovisno od teme i razloga posjete.

U pravilu, gosti se smještaju na lijevoj strani stola, a u slučaju posjeta državnih dužnosnika provodi se protokol nadležnih državnih tijela.

Tajnica načelnika o posjetu sa protokolom boravka dužnosnika, po nalogu načelnika, obavještava:

- Dopisništvo HTV Rijeka

- Radio Rijeku

- Novi list i dopisnike drugih dnevnih novina u Rijeci.

IX. SVEČANA OTVARANJA NOVOIZGRAĐENIH OBJEKATA

Članak 12.

Svečanost otvaranja može se upriličiti na dan početka radova i/ili na dan otvaranja novoizgrađenih objekata.

Općinski načelnik, uz dogovor s predsjednikom Općinskog vijeća, utvrđuje koga će se pozvati da svečano otvori radove, odnosno novoizgrađeni objekt investitora Općine Kostrena, ukoliko to nije sam načelnik, koji u pravilu otvara takve objekte.

Općinski načelnik, uz dogovor s predsjednikom Općinskog vijeća, utvrđuje popis uzvanika koji će se pozvati (prigodni poziv) na svečano otvaranje, a građanstvo se putem Radio Rijeke ili drugog medija obavještava i poziva na svečanost otvaranja.

Ispred objekta u pravilu se organizira odgovarajuća bina, ukoliko to tehnički uvjeti dozvoljavaju, koja se ukrašava zastavom Republike Hrvatske, zastavom Primorsko- goranske županije i zastavom Općine Kostrena.

Ukoliko bine nema, onda se navedene zastave ističu na za to prikladno mjesto na mjestu protokola otvaranja.

Svečanost započinje sviranjem himne Republike Hrvatske, te se okupljenima slijedećim redoslijedom obraćaju:

- predstavnik Općine Kostrena, koji ujedno i otvara svečanost

- predstavnik korisnika

- predstavnik Županije

- nakon svečanog presijecanja vrpce, nazočnima se obraća i počasni gost, nakon čega se ide u obilazak objekta

- za vođenje programa može se angažirati i službeni voditelj.

Tajnica načelnika o svečanom otvaranju s protokolom svečanog otvaranja obavještava:

- Dopisništvo HTV-a Rijeka

- Radio Rijeku

- Novi list i dopisnike drugih dnevnih novina u Rijeci.

X. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Manifestacije, odnosno događaji koji nisu obuhvaćeni ovim protokolarnim pravilima, a održavaju se u organizaciji ili pod pokroviteljstvom Općine Kostrena, bit će protokolarno obilježeni na način kako to odredi Općinski načelnik, uz dogovor s predsjednikom Općinskog vijeća, ukoliko isto nije prepušteno drugom subjektu.

Članak 14.

Prigodom prijama uvaženih gostiju, Općinski načelnik ima pravo davanja prigodnih poklona, zavisno o rangu, tj. značaju gosta, a to može biti suvenir s prepoznatljivim simbolima Općine Kostrena, knjiga, slika ili drugo umjetničko djelo kostrenskih umjetnika.

Posebnom odlukom utvrdit će se najveća pojedinačna vrijednost poklona iz stavka 1. ovog članka.

Članak 15.

U slučaju opravdane spriječenosti Općinskog načelnika, odnosno predsjednika Općinskog vijeća, njihove protokolarne obveze utvrđene ovim Pravilima preuzimaju zamjenik načelnika, odnosno potpredsjednik Općinskog vijeća.

Ukoliko su zamjenik načelnika, odnosno potpredsjednici Općinskog vijeća također spriječeni u izvršavanju protokolarnih obveza, načelnik, odnosno predsjednik vijeća će odrediti druge osobe ispred Općine iz reda članova Općinske uprave, odnosno vijećnika Općinskog vijeća, koje će predstavljati Općinu Kostrena u određenom protokolu.

Članak 16.

Sastavni dio Pravila o protokolu Općine Kostrena su i Upute kod polaganja vijenaca i cvijeća te Ceremonijal polaganja vijenaca, a iste se ne objavljuju.

Članak 17.

Ova Pravila stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-10-42

Kostrena, 21. rujna 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica

Ankica Lorinc prof., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=690&mjesto=51221&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr