SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 37. Petak, 24. rujna 2010.
OPĆINA KOSTRENA

35.

Na temelju članka 35. točka 5. i članka 53. stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodost. tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09) Općinsko vijeće Općine Kostrena na sjednici održanoj 20. rujna 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada
Općinske uprave Općine Kostrena

Članak 1.

Mijenja se članak 6. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada Općinske uprave Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 44/07) (u nastavku: Odluke) na način da se u alineji 1. brišu riječi: »Općinskog poglavarstva«, u alineji 2., 3. i 4. brišu se riječi: »Općinskog poglavarstva i«, a u alineji 13. brišu se riječi: »Općinskog poglavarstva«.

Članak 2.

U članku 7. alineja 12. Odluke brišu se riječi: »i Općinskog poglavarstva«.

Članak 3.

U članku 8. alineja 18. Odluke brišu se riječi: »i Općinskog poglavarstva«.

Članak 4.

U članku 9. stavak 2. Odluke umjesto riječi: »Općinsko poglavarstvo« trebaju stajati riječi: »Općinski načelnik«.

Članak 5.

U članku 10. stavak 1. Odluke brišu se riječi: »i Općinskom poglavarstvu«.

Stavak 2. istog članka mijenja s i glasi:

»Pročelnici upravnih odjela podnose Općinskog načelnika izvješće o radu odjela kojim rukovode. Izvješća je podnose u pravili polugodišnje, a po zahtjevu Općinskog načelnika i češće.«.

Članak 6.

U članku 14. stavak 2. Odluke umjesto riječi: »Općinsko poglavarstvo« trebaju stajati riječi: »Općinski načelnik«.

Članak 7.

U članku 16. stavak 2. Odluke umjesto riječi: »Općinsko poglavarstvo« trebaju stajati riječi: »Općinski načelnik«.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-10-41

Kostrena, 20. rujna 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica

Ankica Lörinc, prof., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=690&mjesto=51221&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr