SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 37. Petak, 24. rujna 2010.
OPĆINA KOSTRENA

34.

Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10.) i članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na prijedlog Općinskog načelnika, na sjednici održanoj dana 20. rujna 2010. godine donijelo je

ODLUKU
o koeficijentima za obračun plaće službenika
i namještenika

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika zaposlenih u upravnim tijelima Općine Kostrena.

Članak 2.

Koeficijenti iz članka 1. ove Odluke iznose:

*tablica se nalazi na dnu stranice*

 

 Članak 3.

Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje vrijediti Odluka o plaćama zaposlenih u Općinskoj upravi općine Kostrena (Klasa: 022-05/08-01/2, Ur. broj: 2170-07-02-08- 345 od 17. lipnja 2008.godine i Klasa: 022-05/09-01/2, Ur. broj: 2170-07-02-09-50 od 27. siječnja 2009. godine).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-10-40

Kostrena, 20. rujna 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica

Ankica Lörinc, prof., v. r.

 

Odluka o koeficijentima za obračun plaće  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=690&mjesto=51221&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr