SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 37. Petak, 24. rujna 2010.
OPĆINA DOBRINJ

44.

Na temelju članka 71. stavka 1. točke 4. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97- ispravak, 47/ 99- ispravak i 35/08), članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/ 09) i članka 2. stavak 3. Statuta Ustanove »Centar za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana« (Klasa: 023-01/07-01; Ur.broj: 2142-52-01/1-07 od 14. lipnja 2007. godine), Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 11. sjednici održanoj 22. rujna 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o prihvaćanju Odluke o prestanku Ustanove
»Centar za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana«

Članak 1.

Općina Dobrinj prihvaća Odluku o prestanku Ustanove »Centar za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana«.

(Odluka o prestanku Ustanove »Centar za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana« sastavni je dio ove Odluke).

Članak 2.

Ovlašćuje se Općinski načelnik da u ime Općine Dobrinj potpiše Odluku iz članka 1. ove Odluke te da podnese prijavu za upis nastanka razloga za prestanak Ustanove i prijavu likvidatora u Sudski registar.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-29/11

Ur. broj: 2142-04-01-10-2

Dobrinj, 22. rujna 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik

Alen Šamanić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr