SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 37. Petak, 24. rujna 2010.
GRAD VRBOVSKO

44.

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 27/09 i 31/ 09), Gradsko vijeće Grada Vrbovskog na sjednici 23. rujna 2010. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju
učenika i studenata

Članak 1.

U Odluci o stipendiranju učenika i studenata (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 41/09.) u članku 6. u stavku 1. iza druge alineja dodaje se nova alineja koja glasi:

»- učenici čiji je prosjek ocjena u prethodnoj godini obrazovanja bio niži od 3,00,«.

Dosadašnje alineje 3. postaje alineja 4 - 6.

Članak 2.

U članku 8. točki 1. tekst »prethodna tri mjeseca« zamjenjuje se tekstom »prethodnih šest mjeseci«.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 602-01/10-01-5

Ur. broj: 2193-01/10-01-1

Vrbovsko, 23. rujna 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Dražen Mufić, dipl. ing., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr