SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 37. Petak, 24. rujna 2010.
GRAD VRBOVSKO

42.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09 i 31/09) Gradskog vijeće Grada Vrbovskog na sjednici 23. rujna 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi

Članak 1.

Članak 14. Odluke o socijalnoj skrbi (»Službene novine PGŽ« broj 44/08 i 31/09) mijenja se i glasi:

»Pravo na novčanu pomoć za opremu novorođenčeta može ostvariti roditelj koji je državljanin Republike Hrvatske s neprekidno prijavljenim prebivalištem na području Grada Vrbovskog od najmanje jednu godinu prije rođenja toga djeteta ako je i drugi bračni drug u trenutku rođenja djeteta imao prijavljeno prebivalište na području Grada Vrbovskog ili ako je drugi roditelj stranac s privremenim ili stalnim boravištem na području Grada Vrbovskog u trenutku rođenja djeteta.

Visina novčane pomoći iznosi:

- za prvo dijete 5.000,00 kuna,

- za drugo dijete 6.000,00 kuna,

- za treće dijete i svako slijedeće dijete 7.500,00 kuna.

Iznos novčane pomoći ovisi o broju malodobne djece roditelja podnositelja zahtjeva koja s njim žive u zajedničkom kućanstvu, te roditelja kojem su djeca temeljem pravomoćne presude o razvodu braka, dodijeljena na skrb i brigu.

Članak 2.

Iza članka 14. dodaje se novi članak 14.a koji glase:

»Članak 14.a

Pravo na novčanu pomoć za opremu novorođenčeta ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Jedinstvenom upravnom odjelu u roku od 6 mjeseci od dana rođenja djeteta.

Uz zahtjev za pokretanje postupka za ostvarivanje novčane pomoći, roditelj podnositelj zahtjeva dužan je priložiti:

- dokaz o državljanstvu,

- izvod iz matice rođenih za dijete,

- dokaze o prebivalištu oba roditelja na području Grada Vrbovskog, odnosno za roditelja stranca dokaze o privremenom ili stalnom boravku na području Grada Vrbovskog,

- dokaze o broju malodobne djece koja s njima žive u zajedničkom kućanstvu te koja su mu dodijeljena na brigu ili skrb i njihovom prebivalištu.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 550-01/10-01-10

Ur. broj: 2193-01/10-01

Vrbovsko, 23. rujna 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Dražen Mufić, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr