SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 37. Petak, 24. rujna 2010.
GRAD BAKAR

42.

Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10) i članka 30. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorske-goranske županije« broj 25/09 i 37/09), Gradsko vijeće Grada Bakra, na 15. sjednici održanoj 24. rujna 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima
gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz
radnog odnosa

Članak 1.

U Odluci o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/10) u članku 4. stavku 1. alineji 2. brojka »3,00« zamjenjuje se brojkom »3,80«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/07

Ur. broj: 2170-02-01-10-13

Bakar, 24. rujna 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr